Глобалното затоплување е измама!

Глобалното затоплување, кое го заговараат глобалните влади, е научна измама. Сателитските податоци наводно покажуваат тренд на загревање во последните сто години, кој лажно е изменет за да покаже тренд на затоплување, кој воопшто не постои.

Тоа што податоците го покажуваат е очигледен тренд на ладење во текот на последните стотина години. Но, бидејќи овој тренд на заладување не одговара на глобалистичката агенда на поробувањето на населението под системот на апсолутна контрола, податоците морало да бидат променети за да одговараат на владината приказна за глобално затоплување/климатските промени.

Некогаш многу лесно луѓето беа убедувани во приказната за глобално затоплување, но кога ќе се фрли поглед одблиску на податоците и мотивацијата на оние што ја туркаат ваквата програма за глобално затоплување, станува очигледно дека глобалното затоплување навистина е масовна научна измама направена од политички причини.

Систематската измама се изведува од страна на платеници што алармираат за климатските промени со настојување да се пороби целото човештво и да се стави под глобалистичка регулаторна контрола, која ќе ги диктира човечките активности, вклучително и дишењето.

Пред да го гледате видеото размислете за следните работи:

  • Можно ли е целосно да е лажна претпоставката дека секоја влада сака да им помогне на луѓето или да ја спаси планетата? Историјата покажува дека владите постојат само за да ја рашират својата власт и да ја уништат слободата во тој процес.
  • Дали медиумите не се ништо повеќе, освен кукла во рацете на тоталитарните влади.
  • Зошто владите и понатаму молчат за реалните закани за човештвото, како што се зрачењето од „Фукушима“, живите, вакцините, флуорот во водата, ГМО-храната и вкупните медицински измами со токсични лекови?
  • Зошто со CO2, кој е подарок од планетата, не се создава храна во изобилство?
  • Зошто владата ги уништува научниците од кариера, кои не се подготвени да продолжат со излагање на измамите за глобалното затоплување?
  • На кои начини науката за глобално затоплување ја отсликува еугеничната наука на Адолф Хитлер од 1930 година?
  • Зошто науката, која сега речиси е универзално оштетена од страна на корпорациите и владата, ги има напуштено самите начела на вистинската наука?