Калифорнија прогласена за најголемата лудница во светот

Калифорнија службено е прогласена за најголемата ментална установа на светот, бидејќи нејзините глобалистички челници спроведуваат политики кои полека, но сигурно ја уништуваат државата.

Лос Анџелес Тајмс пренесува:

1. 40% од сите работници во градот на Лос Анџелес (10,2 милиони луѓе) работат за готовина (кеш) и не плаќаат данок. Тоа е затоа што воглавно се илегални имигранти, работејќи без зелени картони.

2. 95% од обвинувањата за убиство во Лос Анџелес се насочени кон илегалните имигранти.

3. 75% од луѓето сo полициски досиеја во Лос Анџелес се илегални имигранти.

4. Преку 2/3 од родените во Лос Анџелес се илегални имигранти од Мексико, чие раѓање го плаќаат даночните обврзници.

5. Речиси 35% од сите затвореници во затворските центри во Калифорнија се мексикански државјанини, кои илегално живеат во САД.

6. Преку 300.000 илегални имигранти во Лос Анџелес живеат во гаража.

7. ФБИ известува дека половина од сите членови на бандата во Лос Анџелес најверојатно се илегални имигранти од јужната граница.

8. Речиси 60% од сите корисници на ХУД домовите се илегални имигранти.

9. На 21 радио станици во Лос Анџелес се зборува на шпанско говорно подрачје.

10. Во жупанијата во Лос Анџелес, 5,1 милион луѓе говорат англиски, додека 3,9 милиони говорат шпански.

Помалку од 2% од илегалните имигранти работат како работници во земјоделството, но дури 29% користат државни бенифиции и социјална помош.

Повеќе од 70% од годишниот раст на жителите во САД (и преку 90% во Калифорнија, Флорида и Њујорк) е резултат на имиграцијата.

Исто така, 29% од затворениците во федералните затвори се илегални имигранти.