Избегнувањето опасност може да биде генетски кодирано за четири генерации

Истражувачите од Универзитетот Принстон откриле дека научените однесувања може да се пренесат на повеќе генерации кај микроскопскиот црв “c. elegans” – пренесувани од родителот на потомство преку јајца и сперматозоидни клетки, пишува Science Daily.

Познато е дека карактеристиките на организмот се кодирани во гените кои се пренесуваат од родителот до потомство низ јајцата и спермата. Наследството на некои особини, пак, се определува исклучиво со тоа дали поединецот прима доминантна или рецесивна форма на поврзан ген од секој родител.

Други наследни особини се под влијание на генетската шминка и од фактори како што се исхраната, температурата или стресот во животната средина – нешто што може да влијае на изразните нивоа на сродните гени. Карактеристики чие наследство не е управувано исклучиво со ДНК секвенцата се нарекуваат “епигенетски”.

Фенотипот на организмот може да се промени во текот на својот живот поради епигенетски механизми. На пример, во микроскопскиот црв “c. elegans”, гладот или топлински стрес ги поттикнува животните да се прилагодат на овие состојби со менување на изразувањето на повеќе гени.

На ниво на геномот, овие промени можат да се направат преку менување на тоа колку цврсто ДНК-та што го кодира генот е спакувана, со што се регулира нејзината достапност до машини за транскрипција на РНК. Алтернативно, клетките можат да ангажираат механизми кои ги уништуваат или задржуваат протеински кодирачки транскрипти на РНК.

Кога овие модификации се направени во герминативните клетки, тие може да се пренесат на идните генерации во феномен познат како трансгенерациско епигенетско наследство. Истражувањата покажаа дека дека кај “с. elegans“, адаптации на гладта и топлинскиот стрес може да се пренесат кај неколку генерации.

Текстот Избегнувањето опасност може да биде генетски кодирано за четири генерации е превземен од USB.mk.