Може ли климатските промени да го направат Сибир попогоден за населување?

Големите делови на азиските делови на Русија би можеле да се населат до крајот на 21 век поради климатските промени, открива ново истражување, пишува Science Daily.

Студискиот тим од Краснојарскиот федерален истражувачки центар во Русија и Националниот институт за воздухопловство, САД, ги користеше тековните и предвидените климатски сценарија за да ја испита атмосферата на азиска Русија и да ги открие потенцијалите за човечки населби во текот на 21-от век.

На 13 милиони квадратни километри, азиска Русија – источно од Урал кон Пацификот – изнесува 77 проценти од руската копнена област. Меѓутоа, нејзиното население е само 27 проценти од населението во земјата и е концентрирано по шумите и степите на југ, со својата пријатна клима и плодна почва.

“Претходните човечки миграции се поврзани со климатските промени. Како што цивилизациите развија технологија која што им овозможи да се прилагодат, луѓето станаа помалку зависни од животната средина, особено во однос на климата”, рече водечката авторка на студијата, Елена Парфенова од Краснојарскиот федерален истражувачки центар.

“Сакавме да научиме дали идните промени во климата може да доведат до помалку гостољубиви делови од азиската Русија да стануваат попогодни за луѓето”.

За нивната анализа, тимот користеше комбинација од 20 модели на општа циркулација (фаза 5 за компатибилен модел за споредба) и две сценарија за репрезентативна концентрација на CO2 – RCP 2.6, кои претставуваат благи климатски промени и RCP 8.5, кои претставуваат поекстремни промени, додава Science Daily.

“Нашите симулации покажаа дека под RCP8.5, до 2080-тите, азиска Русија ќе има поблага клима, со помала покриеност со мраз, што ќе се намали од современите 65 проценти на 40 проценти од областа до 2080-тите”. вели Парфенова.

Истражувачите исто така откриле дека дури и во сценариото RCP 2.6, човековата одржливост би се подобрила во повеќе од 15 проценти од областа, што би можело да овозможи петкратно зголемување на капацитетот на територијата да стане атрактивен за човечкото население.

“Азиска Русија во моментов е исклучително ладна. Во иднина, појавата на потопла клима, безбедноста на храната во поглед на дистрибуцијата на култури и производната способност најверојатно ќе станат поповолни за луѓето да се населат на овие простори“, додава таа.

“Сепак, соодветниот развој на земјиштето зависи од социјалните, политичките и економските политики на властите. Првично ќе бидат населени површините со развиена инфраструктура и висок земјоделски потенцијали“, заклучува Парфенова.

Студискиот тим од Краснојарскиот федерален истражувачки центар во Русија и Националниот институт за воздухопловство, САД, ги користеше тековните и предвидените климатски сценарија за да ја испита атмосферата на азиска Русија и да ги открие потенцијалите за човечки населби во текот на 21-от век.

На 13 милиони квадратни километри, азиска Русија – источно од Урал кон Пацификот – изнесува 77 проценти од руската копнена област. Меѓутоа, нејзиното население е само 27 проценти од населението во земјата и е концентрирано по шумите и степите на југ, со својата пријатна клима и плодна почва.

“Претходните човечки миграции се поврзани со климатските промени. Како што цивилизациите развија технологија која што им овозможи да се прилагодат, луѓето станаа помалку зависни од животната средина, особено во однос на климата”, рече водечката авторка на студијата, Елена Парфенова од Краснојарскиот федерален истражувачки центар.

“Сакавме да научиме дали идните промени во климата може да доведат до помалку гостољубиви делови од азиската Русија да стануваат попогодни за луѓето”.

За нивната анализа, тимот користеше комбинација од 20 модели на општа циркулација (фаза 5 за компатибилен модел за споредба) и две сценарија за репрезентативна концентрација на CO2 – RCP 2.6, кои претставуваат благи климатски промени и RCP 8.5, кои претставуваат поекстремни промени, додава Science Daily.

“Нашите симулации покажаа дека под RCP8.5, до 2080-тите, азиска Русија ќе има поблага клима, со помала покриеност со мраз, што ќе се намали од современите 65 проценти на 40 проценти од областа до 2080-тите”. вели Парфенова.

Истражувачите исто така откриле дека дури и во сценариото RCP 2.6, човековата одржливост би се подобрила во повеќе од 15 проценти од областа, што би можело да овозможи петкратно зголемување на капацитетот на територијата да стане атрактивен за човечкото население.

“Азиска Русија во моментов е исклучително ладна. Во иднина, појавата на потопла клима, безбедноста на храната во поглед на дистрибуцијата на култури и производната способност најверојатно ќе станат поповолни за луѓето да се населат на овие простори“, додава таа.

“Сепак, соодветниот развој на земјиштето зависи од социјалните, политичките и економските политики на властите. Првично ќе бидат населени површините со развиена инфраструктура и висок земјоделски потенцијали“, заклучува Парфенова.

Текстот Може ли климатските промени да го направат Сибир попогоден за населување? е превземен од USB.mk.