Роботи за автоматска UV дезинфекција на простории во борба против коронавирусот (ВИДЕО)

Данската компанија UVD Robots произведе автономни роботи, кои се движат низ просториите со помош на самодвижечки правосмукалки и ги осветлуваат со ултравиолетово светло кое ги убива вирусите.

Кинеските болници од минатиот месец почнаа да го користат решенето на данската компанија UVD Robots за дезинфекција со помош на ултравиолетово светло. Овие роботи се осмислени пред неколку години и користат технологија позната од самодвижечките куќни правосмукалки (Roomba и слични) за да се снаоѓаат во просторот. На себе носат низа UV светилки кои емитираат UV-C зраци, погубни за DNA и RNA молекулите на вирусите и бактериите, како во воздухот, така и на сите површини на просториите.

Развојот на овие роботи почна во 2014. година, а довршен е во 2018. година, кога првите примероци биле пласирани на пазарот. Досега UVD Robots ги продаде во 40-тина земји во светот, за сега ги испрати во неколку кинески болници.

Додека роботите работат, луѓето не се наоѓаат во просторијата. Роботите дури и можат гласовно да се најават, по ново и на кинески јазик, и да ги упатат луѓето да ја напуштат просторијата, да затворат врата и да покренат дезинфекција. Производните капацитети на данската компанија се зголемени како одговор на пандемијата, велат од оваа компанија. Цената на еден робот изнесува околу 60 илјади евра.

Dok roboti rade ljudi ne borave u prostoriji. Roboti se čak mogu i glasovno najaviti, po novome i na kineskom jeziku, te uputiti ljude da napuste prostoriju, zatvore vrata i pokrenu dezinfekciju. Proizvodni kapaciteti danske kompanije su povećani kao odgovor na pandemiju, kažu iz ove kompanije. Cijena jednog robota je oko 60 tisuća eura.

Текстот Роботи за автоматска UV дезинфекција на простории во борба против коронавирусот (ВИДЕО) е превземен од USB.mk.