Штеди гориво, произведува струја… Ова е најодржливиот пат во Холандија!

За да може ноќе да се користи одржлива, локално генерирана електрична енергија ноќе, покрај патот е поставена голема батерија која складира сончева енергија генерирана во текот на денот. Патот N470…

Текстот Штеди гориво, произведува струја… Ова е најодржливиот пат во Холандија! е превземен од USB.mk.