Студија покажува дека многу технологии во новите автомобили воопшто не се користат!

Во студијата, Tesla неофицијално доби највисока оцена за иновациски индекс – 668 на скала од вкупно 1000 поени. Неодамнешна студија на J. D. Power заклучува дека многу возачи на нови…

Текстот Студија покажува дека многу технологии во новите автомобили воопшто не се користат! е превземен од USB.mk.