Кроација Oсигурување AД – Друштво за неживотно осигурување се закити со меѓународен Сертификат за квалитетно управување

Кроација Осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување согласно своите стратешки вредности и ценејќи ја довербата на своите осигуреници цврсто застана зад проектот за имплементација на систем за квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015, кој би се почитувал и применувал како трајно начело во сите подрачја од работењето. Преку континуирано залагање за одржување и зајакнување на … Continue reading Кроација Oсигурување AД – Друштво за неживотно осигурување се закити со меѓународен Сертификат за квалитетно управување

Текстот Кроација Oсигурување AД – Друштво за неживотно осигурување се закити со меѓународен Сертификат за квалитетно управување е превземен од Reporter.mk.